Home FAQ Verzekeringen Wat zijn de verschillende soorten extra’s en bijkomende verzekeringen die worden aangeboden?

Wat zijn de verschillende soorten extra’s en bijkomende verzekeringen die worden aangeboden?

Schade aan of verlies van de huurwagen:

  • CDW (Collision Damage Waiver) voor schade aan het gehuurde voertuig 
  • TW (Theft Waiver) voor diefstal of verlies van het gehuurde voertuig 
  • LDW (Loss and Damage Waiver) is een combinatie van dekking inzake schade en diefstal 

Tenzij Europcar de kosten van de schade kan verhalen op een specifiek genoemde aansprakelijke derde, is de huurder/bestuurder aansprakelijk voor alle schade aan of verlies van het voertuig voorgevallen tijdens de huurperiode. Van deze aansprakelijkheid kan in het algemeen worden afgezien tegen betaling van een vast bedrag per huurdag. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat bij huurders die een dergelijke dekking hebben aangeschaft, een resterend eigen risico (of “franchise”) van toepassing is in geval van schade aan of verlies van het voertuig. Sommige landen geven huurders de mogelijkheid om een dergelijk resterend bedrag uit te sluiten tegen betaling van een toeslag. Informeer hiernaar aan de verhuurbalie.

Lichamelijk letsel of overlijden i.v.m. bestuurder en/of inzittenden:
  • PAI (Personal Accident Insurance) (Persoonlijke inzittendenverzekering) 

Deze optionele dekking is beschikbaar in het grootste deel van het net en is vooral aanbevolen voor een bestuurder die niet gedekt zou zijn door de aansprakelijkheidspolis voor derden voor overlijden of permanente invaliditeit die het gevolg is van een ongeval dat hijzelf/zijzelf veroorzaakt.

Verlies/diefstal van, of schade aan uw bezittingen:

In sommige landen kan het dekkingsniveau van de Personal Accident cover (persoonlijke verzekering inzittenden) worden verhoogd door in te tekenen op een bijkomende polis ("SUPER PAI") waarbij deze dekking ook gecombineerd kan worden om verlies van of schade aan uw bagage en/of persoonlijke eigendommen ("PEC") te dekken. Onze baliemedewerkers geven graag verdere toelichting m.b.t. beschikbaarheid, kosten en uitkeringsniveau van deze verzekeringen.

Toeslag voor Jonge Bestuurder:

In bepaalde landen moeten bestuurders jonger dan 25 een specifiek product kopen om hun dekking uit te breiden. Onze baliemedewerkers geven graag verdere toelichting m.b.t. beschikbaarheid, kosten en uitkeringsniveau van dergelijke verzekeringen.

Extra bestuurders:
Alle potentiële bestuurders moeten worden vermeld in de huurovereenkomst om te kunnen profiteren van Europcar-verzekeringen en dekkingsmiddelen. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan onze medewerkers.

Was dit antwoord nuttig voor u?
Ja
Neen

Hulp nodig?
Onze klantendienst staat klaar om u te helpen.

Neem contact met ons op