Home FAQ Verzekeringen Wat gebeurt er als de wagen motorpech heeft of als ik betrokken ben bij een ongeluk?

Wat gebeurt er als de wagen motorpech heeft of als ik betrokken ben bij een ongeluk?

Europcar biedt klanten de klok rond een pechverhelpingsdienst. De telefoonnummers die u kunt bellen, staan gedrukt op de huurovereenkomst en op de envelop waarin u de huurovereenkomst vindt. In veel landen vindt u het nummer ook op de voorruit van de huurwagen. Bij pech of een ongeluk krijgt u onmiddellijk bijstand. U mag, in geval van een ongeluk, nooit vergeten om een aanrijdingsformulier in te vullen en daarop alle feiten van het ongeluk te vermelden zoals ze zich hebben voorgedaan. Stel in geval van een ongeluk altijd een in onderling overleg overeengekomen verslag op met de andere betrokken persoon (een dergelijk formulier vindt u in de map met de voertuigdocumenten). Zo niet kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van het herstel van de schade aan de huurwagen. Lees aandachtig de huurvoorwaarden en de instructies bij het ophalen van de wagen. Prijzen van de belangrijkste gebruikelijke onderdelen zijn beschikbaar bij de grootste verhuurkantoren waardoor kleine schade meteen kan worden betaald bij inleveren van het voertuig.

Was dit antwoord nuttig voor u?
Ja
Neen

Hulp nodig?
Onze klantendienst staat klaar om u te helpen.

Neem contact met ons op